W Pomorskim Fundusze Europejskie nie zwalniają tempa

Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski wręczył  wczoraj symboliczne czeki informujące o dofinansowaniu kolejnych projektów z zakresu usług społecznych. Gmina Stary Targ otrzyma na ich realizację 2,70 mln zł, a powiat sztumski ponad 1,33 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Po prawej stronie Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski. Po lewej mężczyzna, w środku kobieta. Przedstawiciele powiatu sztumskiego. Wszyscy trzymają symboliczne czek informujący o dofinansowaniu projektu z zakresu usług społecznych

Fot. UMWP

Oba projekty to szansa na „pozytywną zmianę" dla ponad 440 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członków ich rodzin. 

W ramach projektu „Usługi społeczne szansą na pozytywną zmianę w Gminie Stary Targ" działalność rozpocznie Centrum Aktywnego Seniora, w którym prowadzone będą m.in. zajęcia ruchowe i taneczne, fizjoterapia, warsztaty z zakresu radzenia sobie ze stresem. W Młodzieżowych Klubach  Opiekuńczych prowadzone będzie pogotowie lekcyjne, warsztaty podnoszące kompetencje, oraz zajęcia z przedsiębiorczości, robotyki, programowania, kodowania. Z pomocy będą mogły również skorzystać osoby z niepełnosprawnością. Zapewnione zostaną im usługi opiekuńcze w postaci pomocy w czynnościach codziennych, przy załatwianiu spraw urzędowych czy w dostępie do świadczeń zdrowotnych, jak również możliwość spotkania z fizjoterapeutą, rehabilitantem lub psychologiem.

Natomiast „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych w powiecie sztumskim" to projekt, w którym rodzice i ich dzieci otrzymają wsparcie w zakresie doradztwa psychologicznego i prawnego oraz możliwość uczestnictwa w warsztatach kreatywnego spędzania czasu wolnego. Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka wezmą udział w warsztatach doskonalących umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Ich podopieczni będą mogli wyjechać na kolonie letnie, a na co dzień skorzystać z pogotowia lekcyjnego. Dla dzieci wychodzących z rodzin zastępczych powstanie tzw. mieszkanie treningowe. Na terenie powiatu utworzona zostanie również wypożyczalnia sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z fizjoterapii i rehabilitacji.