Uwaga! Zmiana terminu spotkania z Poddziałania 6.1.2.

Uprzejmie informujemy, że planowane na 9 kwietnia 2019 r. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa zostaje przełożone na 11 kwietnia 2019 r. Miejsce i program pozostają bez zmian.