Urbcast – odcinek 122: Małe miasta – niedoceniane, marginalizowane, czas odwrócić ten trend?

Urbcast to podcast o tematyce miejskiej, którego autorem jest Marcin Żebrowski – Business Development Coordinator w Henning Larsen Architects, urbanista i podcaster.

Zachęcamy do wysłuchania najnowszego odcinka, którego gościem jest Marek Szymaniak – dziennikarz SpidersWeb i reporter. Autor reportaży: Urobieni i Zapaść.

Odcinek ten porusza tematykę małych miast, przed którymi stoi szereg wyzwań takich jak wyludnienie, upadający przemysł, bezrobocie, czy też problemy mieszkaniowe. Z drugiej strony szansą dla nich są istniejące problemy w metropoliach takie jak np. drożejące mieszkania. W odcinku porównane zostały uwarunkowania dużych metropolii i małych miast, poruszono kwestię pandemii i wynikających z niej szans oraz przytoczono przykłady małych miejscowości takich jak Bielawa, Nowa Ruda, Kętrzyn, Braniewo, Chełm i Chełmno.

Odcinek powstał w ramach realizowanego przez Województwo Pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rozmowę można odsłuchać na stronie Urbcast