Urbcast - odcinek 114: Jak zrewitalizować małe miasto?

Urbcast to podcast o tematyce miejskiej, którego autorem jest Marcin Żebrowski – urbanista, projektant urbanistyczny i podcaster. Zapraszamy do wysłuchania odcinka, którego gościem jest Łukasz Jurkowlaniec – Zastępca Burmistrza w Debrznie, z wykształcenia socjolog.

Łukasz jako osoba zaangażowana w działania miejskie w ramach podcastu opowiada o historii i procesie rewitalizacji małego, 5-tysięcznego miasta, jakim jest Debrzno. Zwraca on uwagę na problemy, z jakimi borykają się polskie miasta i miasteczka oraz na to jak małe miasta postrzegają programy rewitalizacji.

Działania w Debrznie były realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie", który jest częściowo finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozmowę można odsłuchać na stronie Urbcast

Dodatkowo, zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczanymi na stronie internetowej miasta oraz z Lokalnym Programem Rewitalizacji

Odcinek powstał w ramach realizowanego przez Województwo Pomorskie zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.