Unijne dofinansowanie na nowe miejsca w przedszkolach i naukę żeglowania.

10 listopada 2021 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowy na dofinansowanie projektów edukacyjnych.

Kolejne trzy samorządy z województwa pomorskiego otrzymały dofinansowanie na projekty związane z edukacja morską

Gospodarka morska jest jednym z filarów Pomorza. Kształcenie przyszłych specjalistów tej dziedzinie trzeba zaczynać wcześnie. Temu właśnie służą projekty związane z edukacją morską uczniów szkół podstawowych. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 21 projektów dotyczących rozwoju kompetencji uczniów poprzez właśnie edukację morską. Łączna wartość wybranych projektów to prawie 13 mln złotych. Dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Społecznego to prawie 11  mln zł. Środki te pomogą rozwinąć wiedzę i umiejętności ponad 7,5 tys. uczniom.

Malbork, Sopot i Sierakowice

Umowy dotyczą dofinansowania projektów realizowanych w trzech gminach. Są to: miasto Sopot, miasto Malbork oraz gmina Sierakowice. Dzięki tym projektom 490 uczniów będzie mogło rozwijać kompetencje przy wykorzystaniu edukacji morskiej i żeglarskiej. Ponadto 57 nauczycieli podniesie swoje kompetencje i umiejętności zawodowe. Łączna wartość podpisanych umów to ponad 760 tys. zł., a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 720 tys. zł.

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciel Przodkowa trzymaja symboliczny czek

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciel Poziomkowa trzymają symboliczny czek

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Fundacji Ja tez trzymają symboliczny czek

Fot. Aleksander Olszak

Edukacja przedszkolna

Rozwój edukacji przedszkolnej to jeden z najważniejszych projektów, jakie wspiera samorząd województwa pomorskiego. Dzięki temu powstają nowe miejsca wychowania przedszkolnego, rozwijana jest oferta edukacyjna, a wychowawcy w przedszkolach, uczestnicząc w kursach i szkoleniach mają możliwość rozwoju zawodowego. Latem 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę projektów rozwoju edukacji przedszkolnej, które otrzymają dofinansowanie. Łącznie to 42 projekty, dzięki którym powstanie łącznie ponad 1,6 tys. nowych miejsc w przedszkolach.

Cztery umowy

Podpisane 10 listopada 2021 r. umowy dotyczą czterech projektów. Łączna ich wartość wynosi ponad 5,6 mln zł. Unijne dofinansowanie to ok. 4.7 mln zł. W Cedrach Wielkich planowane są zajęcia dodatkowe, logopedyczne oraz psychologiczne. W Trutnowach, na potrzeby nowej grupy przedszkolnej zaadaptowany zmodernizowany zostanie budynek oraz plac zabaw. Z kolei w gminie Przodkowo utworzonych zostanie 5 nowych miejsc w przedszkolach, a dla 120 najmłodszych przewidziane są zajęcia m.in. z robotyki i języka angielskiego. Fundacja „Ja Też" dzięki przyznanemu dofinansowaniu utworzy w Gdańsku przedszkole dla 40 dzieci. Co ważne, będzie to placówka integracyjna. W Kosakowie utworzonych zostanie 20 nowych miejsc przedszkolnych a w licznych zajęciach weźmie udział 84 maluchów. We wszystkich projektach przewidziane jest także wsparcie dla nauczycieli i wychowawców, którzy będą mogli uczyć się na kursach i studiach podyplomowych.

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Sopotu trzymają symboliczny czek

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele Sierakowic trzymają symboliczny czek

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciel Malborka trzymają symboliczny czek

Marszalek Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciel Gminy Cedry Wilekie trzymają symboliczny czek

Fot. Aleksander Olszak