Unijne dofinansowanie dla projektów Gmin Dzierzgoń i Żukowo

We wtorek 9 marca br. w Gabinecie Marszałka Mieczysława Struka podpisane zostały umowy z Gminą Dzierzgoń i Gminą Żukowo na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Ponad 8,5 mln zł unijnego dofinansowania, które trafią do Gmin pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  


Podczas uroczystości Marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski wręczyli przedstawicielom Gmin pamiątkowe czeki z informacją o wysokości dofinansowania unijnego.

Gmina Dzierzgoń na realizację projektu pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Dzierzgoń" otrzyma niemal 4,8 mln zł dofinansowania unijnego. Przedmiotem projektu będzie montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej tj. Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Dzierzgoniu oraz 115 budynkach mieszkalnych. Na 210 budynkach mieszkalnych zamontowane zostaną kolektory słoneczne. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE przez Gminę Dzierzgoń poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz instalację kolektorów słonecznych. Realizacja projektu powinna pozytywnie wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego jednocześnie wspierając wzrost gospodarczy i zrównoważony rozwój. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 1,32 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 533,12  ton równoważnika CO2. Wartość projektu to ponad 6,2 mln zł.

 

na zdjęciu marszałek województwa pomorskiego wręczający czek z informacją o wysokości dofinansowania

fot. UMWPGmina Żukowo otrzyma ponad 3,7 mln zł unijnego dofinansowania na realizację projektu pt. „Słoneczna Gmina – Żukowo". Projekt ma na celu wymianę źródła wytwarzania energii cieplnej w budynkach mieszkalnych, mieszkańców gminy Żukowo, na bardziej ekologiczne wykorzystujące energię odnawialną. W ramach projektu wybudowanych zostanie 120 instalacji kolektorów słonecznych, 65 instalacji kotłów na biomasę oraz 91 instalacji powietrznych pomp ciepła. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 2,14 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 1 343,99 ton równoważnika CO2. Całkowita wartość projektu to ponad 4,7 mln zł.

 

na zdjęciu marszałek województwa pomorskiego wręczający czek z informacją o wysokości dofinansowania

fot. UMWP


W ramach Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne, w Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii do tej pory podpisanych zostało, łącznie z umowami gminy Dzierzgoń i Żukowo, 28 umów. Wartość tych projektów to niemal 196 mln zł, a dofinansowanie unijne pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to ponad 146 mln zł.

 

 

fot. UMWP


   
Monika Grochulska
Referat Informacji DPR