Unia Europejska wspiera Polskę w walce z epidemią

Na biurko Mieczysława Struka marszałka województwa pomorskiego wpłynęło pismo od Ericha Unterwurzachera, dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej z informacją o zakresie decyzji, jakie w sposób pilny podjęła Unia Europejska, by pomóc Polsce w walce z epidemią wywołaną przez koronawirusa. Szeroki zakres wspólnotowego wsparcia dotyczy m.in. przesunięcia dużej części funduszy europejskich na walkę z epidemią oraz licznych ułatwień w realizacji unijnych projektów.

- Służby Komisji Europejskiej odpowiedzialne za Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne uruchomiły wszelkie środki, jakimi dysponują, aby wesprzeć Polskę w walce z epidemią – pisze dyrektor Unterwurzacher.Prowadzimy ścisłą współpracę z polskimi organami krajowymi i regionalnymi, aby przekierować pomoc finansową (…) tak, by elastycznie reagować na nagle pojawiające się potrzeby najbardziej narażonych sektorów, takich jak służba zdrowia, rynek MŚP i rynek pracy, i dzięki temu pomóc najbardziej dotkniętym regionom Polski i ich mieszkańcom -  wskazuje przedstawiciel Komisji Europejskiej.

- Szybka reakcja Unii Europejskiej na potrzeby związane z epidemią jest dla samorządu województwa pomorskiego bardzo ważna – mówi marszałek Mieczysław Struk. - To są ogromne środki, które już dziś, w momencie kiedy tego najbardziej potrzebujemy, możemy przeznaczyć na zakup potrzebnego sprzętu dla szpitali zakaźnych czy przygotowanie pakietu tanich pożyczek dla przedsiębiorców. Już w poniedziałek 6 kwietnia dotarł do nas nowoczesny tomograf komputerowy, a w drugiej połowie kwietnia uruchomione zostanie wsparcia dla przedsiębiorców w postaci tanich pożyczek – komentuje pomorski marszałek.

Zapoznaj się z dokumentem przesłanym do Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego, od Ericha Unterwurzachera, dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Dokument przetłumaczony na język polski (plik dostępny cyfrowo)

Dokument oryginalny w języku angielskim

Wsparcie finansowe będzie pochodziło zarówno z programów krajowych, jak i regionalnych. Z samego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na wsparcie walki z epidemią i jej skutkami przeznaczonych zostanie ponad 130 mln zł.

- Warto zauważyć, że unijne wsparcie ma nie tylko charakter finansowy, Komisja Europejska wyraziła też zgodę na znaczące ułatwienia w realizacji projektów unijnych, takie jak: uproszczona weryfikacja wniosków o płatność, wydłużenie terminów realizacji projektów, ułatwienia w stosowaniu zaliczek czy możliwość realizacji pilnych zamówień bez konieczności przeprowadzania długotrwałych przetargów – mówi Jan Szymański, Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Marcin Twardokus