Trzydniowe szkolenie dla przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich województwa pomorskiego „Rola i zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury na obszarach zdegradowanych miast”

Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego do udziału w szkoleniu dotyczącym podstawowych zagadnień związanych z szeroko pojętą tematyką błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), w tym z rozwiązaniami technicznymi, wymaganiami formalno-prawnymi oraz zasadami projektowania elementów przedmiotowej infrastruktury, a także zagadnień w kontekście zmian klimatu w mieście: place miejskie, place zalewowe, woonerfy, ocena potencjału terenów zielonych.
Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie spotkań stacjonarnych, podczas których eksperci omówią zagadnienia związane z elementami błękitno-zielonej infrastruktury, zostanie przeprowadzona wizja terenowa oraz zajęcia warsztatowe. Zaplanowano trzy trzydniowe szkolenia z ww. tematyki dla trzech grup uczestników. Podczas każdego ze szkoleń zostanie zrealizowany ten sam program.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie przedstawicieli gmin miejskich lub miejsko-wiejskich z terenu województwa pomorskiego z podstawowymi zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą tematyką błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), w tym z rozwiązaniami technicznymi, wymaganiami formalno-prawnymi oraz zasadami projektowania elementów przedmiotowej infrastruktury, a także nabycie przez uczestników umiejętności wykonania prac koncepcyjnych w zakresie rozwiązania konkretnego problemu retencji wód na obszarach zdegradowanych w miastach.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rewitalizację, tworzenie i wdrażanie programów rewitalizacji oraz do planistów i architektów krajobrazu faktycznie zaangażowanych w zarządzanie zielenią i rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach.

Szkolenie składa się z części teoretycznej poświęconej zagadnieniom związanym z elementami błękitno-zielonej infrastruktury, między innymi tematom dotyczącym zakładania: stawów retencyjnych, zielonych przystanków, zielonych dachów, zielonych fasad i ścian, nawierzchni przepuszczalnych, ogrodów deszczowych, łąk kwiatowych, parków kieszonkowych, oraz części praktycznej: wizji terenowej, zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych.

Terminy (do wyboru) i miejsce warsztatów:

I TERMIN:  1-3 czerwca 2022 r.
I dzień: warsztaty w godzinach 10.15–18.15
II dzień: warsztaty w godzinach 9.15–18.15
III dzień: warsztaty w godzinach 9.15–14.15
Miejsce: Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, Gdańsk

II TERMIN:  8-10 czerwca 2022 r.
I dzień: warsztaty w godzinach 10.15–18.15
II dzień: warsztaty w godzinach 9.15–18.15
III dzień: warsztaty w godzinach 9.15–14.15
Miejsce: Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, Gdańsk

III TERMIN: 6-8 lipca 2022 r.
I dzień: warsztaty w godzinach 10.15–18.15
II dzień: warsztaty w godzinach 9.15–18.15
III dzień: warsztaty w godzinach 9.15–14.15
Miejsce: Hotel Fahrenheit, ul. Grodzka 19, Gdańsk

Program szkolenia:

Termin zgłoszenia:
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy należy przesłać w  terminie do 18 maja 2022 r.
 
Forma warsztatów:
Warsztaty odbywają się w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości udziału zdalnego.

 
Prowadzący:
Pani Agnieszka Kowalewska -  architekt krajobrazu, urbanistka.
Pan Maciej Borsa - doktor habilitowany nauk technicznych, urbanista. Zawodowo związany
z planowaniem przestrzennym, polityką regionalną i rozwojem miast oraz projektowaniem przestrzeni.

Umowa na przeprowadzenie warsztatów zawarta została z firmą Adept Sp. z o.o. Sp. k.

W trakcie szkolenia Organizator zapewnia serwis kawowy i obiad w formie bufetu.

Uwaga: Organizator nie zapewnia noclegu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie udziału poprzez link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail podany przy rejestracji. Należy wybrać jeden z zaproponowanych terminów (I, II lub III).

Maksymalna liczba uczestników szkolenia to 22 osoby. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wynikającą z formuły szkolenia (warsztaty) w wypadku dużej liczby zgłoszeń dopuszcza się ograniczenie liczby uczestników do dwóch osób z każdej instytucji. Potwierdzeniem zakwalifikowania uczestnika będzie wiadomość zwrotna otrzymana za pośrednictwem poczty e-mail.

Uwaga. W wypadku udziału w szkoleniu osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Rejestracja i udział w warsztatach są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.
Spotkania odbywają się w ramach zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, realizowanego przez województwo pomorskie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
•    Magdalena Kaniewska, e-mail: m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 138
•    Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155
•    Aleksandra Luter, e-mail: a.luter@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454