Szukasz pracy? Pracuj z nami!

Jeśli szukasz ciekawej, pełnej wyzwań pracy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie Funduszy Europejskich - nie zwlekaj i aplikuj na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Kontroli Zespół ds. kontroli) w Departamencie Programów Regionalnych - oferta nr 58/23.

 
Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:
 

  • wykonywanie czynności kontrolnych u beneficjentów i w siedzibie Urzędu w zakresie poprawności realizacji projektów w zakresie finansowym,
  • sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli,
  • opiniowanie zmian w projektach.


 Dołącz do nas i pracuj z nami przy realizacji programu regionalnego.

 


 
Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 58/23" w terminie do dnia 29 maja 2023 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.

 

autor: Monika Grochulska