Szukasz pracy? Pracuj z nami!

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego prowadzi obecnie nabór na 2 wolne stanowiska pracy od podinspektora do głównego specjalisty w Referacie Kontroli (zespół ds. kontroli projektów edukacyjnych i Pomocy Technicznej/zespół ds. kontroli projektów społecznych i zawodowych) w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego - oferta nr 26/23.

 

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby z niepełnosprawnościami) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Organizacji 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, z dopiskiem: „Oferta Pracy nr 26/23" w terminie do dnia 7 marca 2023 r. do godz. 15:45. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/) – dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub wysłane za pomocą profilu zaufanego.