Szlakiem rowerowym przez Ustkę i Słupsk

We wtorek, 21 maja br., marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz burmistrz Ustki Jacek Graczyk podpisali umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych w Ustce i Słupsku na trasie międzynarodowego szlaku R-10.

 


Fot. Marcin Twardokus/UMWP
 

Inwestycja obejmie budowę trasy rowerowej w Ustce o łącznej długości 4,7 km wraz z miejscem postojowym dla rowerzystów oraz budowę trasy rowerowej w Słupsku o długości niespełna 3,8 km w kierunku węzła komunikacyjnego - dworca PKP. Również z miejscem postojowym dla rowerzystów. Inwestycja obejmie także promocję tworzonego produktu turystycznego. Długość utworzonych szlaków turystycznych wyniesie łącznie 8,5 km.

 


Fot. Marcin Twardokus/UMWP
 

Celem inwestycji jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką rowerową na terenie Słupska i Ustki. Ważnym efektem projektu będzie także uzyskanie pełnej ciągłości międzynarodowej trasy rowerowej R-10 na terenie obu miast, a także zapewnienie odpowiedniej jakości nawierzchni oraz oznakowania spełniającego międzynarodowe standardy EuroVelo.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane zostało na grudzień 2020 roku. Łączna wartość inwestycji to 6,9 mln zł, a dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 3,3 mln zł.

Pomorskie Trasy Rowerowe

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego samorządu województwa pomorskiego o nazwie „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9". Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego koordynuje realizację przedsięwzięcia strategicznego i udziela dotacji ze środków unijnych, a ich rzeczowa realizacja oraz wkład własny jest po stronie pomorskich gmin. W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie trasy rowerowe" łącznie realizowanych jest 12 projektów (razem z obecnie podpisywana umową) o łącznej wartości prawie 150 mln zł. Wartość dotacji unijnej
do inwestycji to 76,7 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia strategicznego powstaną trasy rowerowe: R-10 – wzdłuż morza, od Ustki przez Łebę, Władysławowo, Trójmiasto oraz Krynicę Morską, aż do wschodniej granicy województwa oraz Wiślana Trasa Rowerowa, będąca częścią szlaku R-9 – przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew i  Kwidzyn aż po południową granicę województwa. Łącznie powstanie ponad 660 km ścieżek rowerowych! Efektem zaplanowanych działań będzie wyjątkowy produkt łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy Pomorza oraz osoby odwiedzające region z kraju i zagranicy. Celem samorządu województwa pomorskiego jest stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu.

Marcin Twardokus