Szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”

W imieniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa zapraszamy na szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem lokalnym i ujmowanie dziedzictwa w rewitalizacji”, zorganizowane dla gmin Województwa Pomorskiego.

Szkolenie organizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa przydatne będzie dla urzędników gminnych odpowiedzialnych za zabytki, rozwój gospodarczy, promocję, kulturę i planowanie przestrzenne. Zapraszamy także przedstawicieli lokalnych i regionalnych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, muzeów, przedsiębiorców, aktywistów – wszystkie organizacje i osoby, które zajmują się dziedzictwem lokalnym. Zarządzanie dziedzictwem wymaga bowiem współpracy wielu lokalnych  podmiotów - dziedzictwo jest obecne w wielu dziedzinach życia gminy. 

Szkolenie jest interdyscyplinarne, prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin. 

Urzędy  gmin prosimy uprzejmie o przekazanie niniejszego zaproszenia potencjalnie zainteresowanym pracownikom i organizacjom ze swojego terenu.

Szkolenie dla zarejestrowanych uczestników odbędzie się online w trybie modułowym, w dniach 18, 21, 22, 23 i 25 listopada 2022 r. 
Należy zarejestrowanie się na każdy dzień szkoleniowy oddzielnie. System rejestruje obecność zapisanych uczestników na szkoleniu w kolejnych dniach, co pozwala na wydanie certyfikatów uczestnictwa zainteresowanym osobom.

Linki rejestracyjne:
Dzień 1: Rejestracja dostępna TUTAJ 

Dzień 2: Rejestracja dostępna TUTAJ 

Dzień 3: Rejestracja dostępna TUTAJ 

Dzień 4: Rejestracja dostępna TUTAJ

Dzień 5: Rejestracja dostępna TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne i nie ma limitów liczby zgłoszeń z jednej organizacji.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępnej TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Chabiera, e-mail: achabiera@nid.pl  

Pliki do pobrania: