Szkolenie: „Szanse i ryzyka w zamówieniach publicznych – szkolenie dedykowane Beneficjentom przedsięwzięć rewitalizacyjnych”

Zapraszamy na 1-dniowe szkolenia dotyczące zagadnień zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.

W każdym dniu szkolenia omówione zostaną zagadnienia:

1.Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Wybór odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia.

4.Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz właściwe dokumenty i oświadczenia.

5.Opis przedmiotu zamówienia.

6.Klauzule społeczne w świetle ostatnich kontroli NIK oraz zaleceń KPRM.

7.Kryteria oceny ofert.

8.Środki ochrony prawnej.

 

Szkolenie poprowadzi dr Paweł Nowicki (Kancelaria Radcy Prawnego Dr. Pawła Nowickiego) – adiunkt  w Katedrze Prawa Europejskiego. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

 

Miejsce i terminy szkoleń:

Szkolenia odbędą się w dniach 12 i 13 czerwca 2017 r. (poniedziałek, wtorek) w sali Dębowej, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1 w godz. 8:30-15:30.

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" i zakończenia pełnego procesu rejestracji.

Limit uczestników podczas jednego szkolenia wynosi 100 osób – liczy się kolejność zgłoszeń!

 

WAŻNE!

1.Podczas szkoleń organizator zapewnia jedynie przerwy kawowe.

2.Prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej po szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

1.Podczas szkoleń organizator zapewnia jedynie przerwy kawowe.

2.Prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej po szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Program szkolenia 

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

 

Zobacz prezentację ze spotkania:

Szanse i ryzyka w zamówieniach publicznych - szkolenie dedykowane Beneficjentom przedsięwzięć rewitalizacyjnych