Szkolenie: „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w ramach RPO WP 2014-2020”

Zapraszamy na szkolenie dotyczące wymierzania korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.


W czasie szkolenia omówione zostaną m.in.:

•    Nowelizacje ustawy Pzp z 22 czerwca i 22 lipca br. - podstawowe założenia i wpływ nowelizacji na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
•    Zasady udzielania zamówień, do których nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Pzp.
•    Jak łączyć zamówienia? Jak udzielać zamówień w częściach?
•    Opis przedmiotu zamówienia oraz kwalifikacja podmiotowa wykonawców wraz z omówieniem dokumentów, których może żądać Zamawiający.
•    Aktualne oświadczenie wykonawcy oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
•    Ocena ofert – jak jej dokonać? Jak stosować kryteria podmiotowe?
•    Dozwolone i niedozwolone zmiany umowy oraz Zamówienia na usługi społeczne.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione z perspektywy ewentualnych korekt finansowych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Miejsce i termin szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 września 2016 r. (wtorek) w sali Superior, Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, w budynku zabytkowej szkoły, vis-à-vis głównego budynku PFB (II piętro), w godz. 8:30-15:30.

Zgłoszenia:

Koniecznym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" i zakończenia procesu rejestracji.

Limit uczestników wynosi 100 osób – liczy się kolejność zgłoszeń!

WAŻNE!

1.    Podczas szkoleń organizator zapewnia jedynie przerwy kawowe.
2.    Prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej po szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Zobacz program szkolenia

Pobierz prezentację ze szkolenia
 


Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.