Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 8 września 2016)

Dokument

Załączniki (3)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 – kryteria wyboru projektów

pdf 5.37 MB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 357 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 342 KB