Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 30 czerwca 2015)

Dokument

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020

pdf 3.99 MB

Załączniki (3)

Rejestr zmian

pdf 198 KB

Uchwała Nr 627/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 40 KB

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 28 KB