Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniach 16-22 listopada 2020 roku odbędzie się 13. edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. 

W tym roku ŚTP 2020 odbędzie się pod hasłem: nowa normalność. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?

Organizowane wydarzenia odbędą się w dwóch formach:

  • online za pomocą specjalnej platformy
  • w tradycyjnej formie w postaci mniejszych spotkań

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ŚTP) to międzynarodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Organizowany od 2008 roku, w 160 krajach świata. Każdego listopada organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana - Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia i popularyzację idei, jakie mu przyświecają.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to szeroki projekt, w skład którego wchodzi wiele wydarzeń, w których biorą udział tysiące ludzi w naszym kraju (a miliony na świecie!). Dlatego każdego roku wybierany jest jeden temat, na który Organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę. To tzw. motyw przewodni ŚTP w danym roku.

Koordynatorem ŚTP w województwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza.

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości również na Pomorzu zaplanowano szereg wydarzeń, m.in. 

Zachęcamy do śledzenia strony Agencji Rozwoju Pomorza oraz wiadomości pomorskich Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Również Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku włączył się te wydarzenia w ramach „Pomorskich dni przedsiębiorczości".

18-19 listopada br., w tych dnia przeprowadzone będą spotkania on-line z youtuberami i mówcami motywacyjnymi oraz doradcami zawodowymi.

18 listopada zorganizowany zostanie panel inspiracyjno-motywacyjny, który odbędzie się online na kanale YouTube WUP w Gdańsku oraz na Facebook WUP Gdańsk.
W ramach panelu będzie można wysłuchać prelekcji i dyskusji znanych mówców motywacyjnych i youtuberów: Przemysława Staronia, Michała Zawadki, Michała Kowalczyka, Michała Matysiaka, Piotra Buckiego, Adama Drzewickiego.
Prelegenci podczas wydarzenia opowiedzą o kompetencjach sprzyjających rozwojowi postawy przedsiębiorczej, będących również tzw. „kompetencjami przyszłości", które pozwolą znaleźć swoją drogę zawodową w szybko zmieniającej się rzeczywistości, a także o możliwościach i potrzebie rozwoju tych kompetencji.

Z kolei 19 listopada poświęcony będzie na rozmowy z doradcami zawodowymi i webinary.
Tego dnia doradcy zawodowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku będą pełnić dyżur w godzinach 10:00 – 14:00 telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na Messengerze.
 

Więcej informacji na stronie WUP w Gdańsku.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży.
 

Monika Grochulska