Strona pomorskiego RPO - bardziej dostępna

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego intensywnie pracują nad poprawą dostępności cyfrowej strony Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) dla osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w opublikowanej na stronie tzw. Deklaracji dostępności.

W treści Deklaracji Urząd Marszałkowski wylicza ułatwienia w zakresie dostępności cyfrowej portalu pomorskiego programu regionalnego dla osób z niepełnosprawnościami. To m.in. możliwość poruszania się po stronie wyłącznie za pomocą klawiatury, stosowania skrótów klawiszowych, teksty alternatywne do zdjęć, grafik czy wykresów, stosowanie zasad prostego języka w tekstach, możliwość zwiększenia strony, czcionki tekstu czy kontrastu kolorów.

Urząd pracuje obecnie nad poprawą dostępności cyfrowej dokumentów dostępnych na stronie oraz planuje zamówienie audytu dostępności cyfrowej portalu pomorskiego RPO.

Prace mają na celu umożliwienie osobom z niepełnosprawnymi pełniejszego dostępu do treści znajdujących się na portalu RPO WP 2014-2020 oraz zapewnienie zgodności strony z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Zapoznaj się z Deklaracją dostępności