Spotkanie w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący rehabilitacji kardiologicznej RPO WP 2014-2020

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

1. Specyfika konkursu

2. System wyboru projektów 

3. Zasady kwalifikowalnosci wydatków projektu 

4. Program polityki zdrowotnej dotyczącej rehabilitacji leczniczej

5. Rehabilitacja kardilogiczna - dlaczego warto

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Termin i miejsce spotkania:

23 lutego 2018 r. 

Sala 133C 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 21 lutego.

 
Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Najbliższe przystanki: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI (około 50 metrów); PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 150 metrów).     

Dojazd do przystanku liniami: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI liniami: 123,131 PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE liniami: 106,111

Uwaga: dostęp do przystanków URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność:

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy: Parking publiczny bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście: Schody oraz podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie.

Schody przed wejściem do sali Nagłośnie oraz duży ekran ścienny. 

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami