Spotkanie w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy. Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący rehabilitacji kardiologicznej.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

1. Specyfika konkursu

2. System wyboru projektów 

3. Zasady kwalifikowalności wydatków projektu 

4. Program polityki zdrowotnej dotyczącej rehabilitacji leczniczej

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Termin i miejsce spotkania:

6 kwietnia 2018 r. 

Sala 133C 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 4 kwietnia.

 
Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Najbliższe przystanki: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI (około 50 metrów); PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 150 metrów).     

Dojazd do przystanku liniami: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI liniami: 123,131 PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE liniami: 106,111

Uwaga: dostęp do przystanków URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność:

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy: Parking publiczny bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście: Schody oraz podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie.

Schody przed wejściem do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny. 

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami