Spotkanie w ramach Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy (prewencja cukrzycy)

 

Termin i miejsce spotkania:

9 stycznia 2018 r. 

Sala Herbowa 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

Program spotkania

 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 9 stycznia 2018r. 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 5 stycznia.

 
Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.