Prezentacje ze spotkania: 

1. Warunki naboru 

2. Cel i specyfika konkursu 

3. Kwalifikowalność wydatków 

4. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3. 

Termin i miejsce spotkania:

29 maja 2018 r. 

Sala Herbowa

Urząd Marszałkowski

Województwa Pomorskiego

Gdańsk ul. Okopowa 21/27

Program spotkania

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 29 maja 2018 r.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Najbliższe przystanki: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI (około 50 metrów); PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 150 metrów).     

Dojazd do przystanku liniami: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI liniami: 123,131 PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE liniami: 106,111

Uwaga: dostęp do przystanków URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy: Parking publiczny bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie:

Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny. 

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami