Spotkanie pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - w obszarze nadwiślańskim”

Prezentacje ze spotkania 

1. Dobre praktyki OWES Debrzno 

2. Pomorski system wsparcia ekonomii społecznej

3. Zasady realizacji projektów dotyczących OWES

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - w obszarze nadwiślańskim”, poświęcone zagadnieniom związanym z planowanym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania chcemy wskazać kluczowe elementy i warunki planowanego konkursu związanego z utworzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz na przykładzie dobrych praktyk przedstawić możliwości jakie oferuje ekonomia społeczna. W trakcie spotkania omówimy działania możliwe do zrealizowania w ramach konkursu, mające na celu poprawę jakość życia mieszkańców Pomorza – począwszy od wsparcia osób wykluczonych, przez osoby starające się zaistnieć i rozwijać na rynku pracy, aż do przedsiębiorców, którzy budują gospodarkę regionu.

W ramach spotkania planujemy przedstawić:

  • założenia planowanego konkursu;
  • podzielić się doświadczeniami realizowanych już projektów- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno- prowadzącego OWES dla subregionu południowego oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, które prowadzi OWES w subregionie słupskim;
  • omówić działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jako koordynatora rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu.

Na spotkanie zapraszamy zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru nadwiślańskiego (powiaty starogardzki, kwidzyński, malborski i sztumski), jak i członków organizacji pozarządowych działających na tym obszarze zainteresowanych tematyką rozwoju ekonomii społecznej.

Program spotkania 

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu przy ul. Wojska Polskiego 3.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 16 marca.

 
Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.