Prezentacje ze spotkania 

1. Dobre praktyki OWES Debrzno 

2. Pomorski system wsparcia ekonomii społecznej

3. Zasady realizacji projektów dotyczących OWES

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - w obszarze nadwiślańskim”, poświęcone zagadnieniom związanym z planowanym konkursem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania chcemy wskazać kluczowe elementy i warunki planowanego konkursu związanego z utworzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz na przykładzie dobrych praktyk przedstawić możliwości jakie oferuje ekonomia społeczna. W trakcie spotkania omówimy działania możliwe do zrealizowania w ramach konkursu, mające na celu poprawę jakość życia mieszkańców Pomorza – począwszy od wsparcia osób wykluczonych, przez osoby starające się zaistnieć i rozwijać na rynku pracy, aż do przedsiębiorców, którzy budują gospodarkę regionu.

W ramach spotkania planujemy przedstawić:

  • założenia planowanego konkursu;
  • podzielić się doświadczeniami realizowanych już projektów- Stowarzyszenia na rzecz rozwoju miasta i gminy Debrzno- prowadzącego OWES dla subregionu południowego oraz Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska, które prowadzi OWES w subregionie słupskim;
  • omówić działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jako koordynatora rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu.

Na spotkanie zapraszamy zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru nadwiślańskiego (powiaty starogardzki, kwidzyński, malborski i sztumski), jak i członków organizacji pozarządowych działających na tym obszarze zainteresowanych tematyką rozwoju ekonomii społecznej.

Program spotkania 

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu przy ul. Wojska Polskiego 3.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 16 marca.

 
Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.