Spotkanie prezentujące model wsparcia edukacyjnego oraz rekomendacje z projektu "Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” w zakresie wsparcia osób o niskich umiejętnościach i kompetencjach podstawowych.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące podnoszenia umiejętności podstawowych dla osób dorosłych. 

Miejsce spotkania 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

ul. Augustyńskiego 1, Sala Polskie Niebo 

18 maja 2023 r. 

Podczas spotkania przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawią uczestnikom założenia projektu, dobre praktyki, omówią strukturę modelu wsparcia edukacyjnego oraz rekomendacje z projektu "Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” (działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020).

Głównym celem projektu było wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli skutecznego podnoszenia poziomu umiejętności podstawowych, czyli zdolności w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, rozwijania i wykorzystania myślenia matematycznego oraz korzystania z technologii cyfrowych u osób dorosłych, zgodnie z Zaleceniem Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych.

Wydarzenie skierowane jest m.in. do przedstawicieli: organizacji pozarządowych, centrów kształcenia ustawicznego, instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek oraz innych instytucji kultury, spółdzielni socjalnych, uczelni wyższych, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych/otwartych/trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

W programie spotkania m.in:

  • Zalecenie Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (Zespół Projektu Szansa IBE)
  • Projekt „Szansa-nowe możliwości dla dorosłych” (Zespół Projektu Szansa FRSE)
  • Dobre praktyki w regionie z testowanych modeli wsparcia (Grantobiorca testujący model w projekcie „Szansa”)
  • Rekomendacje – w jaki sposób realizować wsparcie osób dorosłych w zakresie ścieżek poprawy umiejętności (Zespół Projektu Szansa IBE)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy „Weź udział” do 15 maja 2023 r.,

2. potwierdzić swój udział linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail podany w zgłoszeniu.