Spotkanie plenarne Komisji Europejskiej z Instytucjami Zarządzającymi RPO

17 listopada br.  odbyło się roczne spotkanie Komisji Europejskiej z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi w sprawie przeglądu wdrażania  Programów. Spotkanie, z uwagi na panującą pandemię, odbyło się w formie wideokonferencji na platformie Zoom.


W sesji plenarnej wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz wszystkich Instytucji Zarządzających RPO, gdzie Województwo Pomorskie reprezentowali Panowie Wiesław Byczkowski – Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Jan Szymański – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych, Marcin Fuchs – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Na początku spotkania Ministerstwo Funduszy i Programów Regionalnych przedstawiło stan wdrażania 16 regionalnych programów operacyjnych oraz podsumowanie zmian dokonanych w RPO w związku z pandemią Covid-19 (Pakiet CRII).

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) Parlamentu Europejskiego zaprezentowały politykę i główne priorytety w programowaniu wsparcia na lata 2021-2027, instrumenty terytorialne w RPO w nowej perspektywie oraz zagadnienia antydyskryminacyjne w kontekście programowania perspektywy 2021-2027.

 

na zdjęciu tablica z wynikami województw w realizacji programu unijnego

fot. DPR


Warto przypomnieć, że Województwo Pomorskie jest nadal krajowym liderem w wykorzystaniu unijnych funduszy. Województwo Pomorskie od lat najsprawniej w kraju wykorzystuje unijne fundusze. Z unijnego budżetu na lata 2014-2020 ma już zakontraktowanych ponad 93 proc. środków, co jest najlepszym wynikiem w Polsce.


Zachęcamy do zapoznania się z raportem z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Monika Grochulska