Spotkanie informacyjne w Gdańsku "Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach RPO WP 2014-2020 oraz możliwości wsparcia w działaniach PROW 2014-2020 i Programu Rybactwo i Morze 2014-2020"

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne "Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na rok 2020 w ramach RPO WP 2014-2020 oraz możliwości wsparcia w działaniach PROW 2014-2020 i Programu Rybactwo i Morze 2014-2020" 

Prezentacje ze spotkania: 

1. Postęp wdrażania RPO WP w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego  

2. Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym na 2020 rok w ramach EFS i EFRR

3. Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz Programu Rybactwo i Morze 2014-2020

4. Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim - ARP

5. Konkurs Grantowy "Invest in Pomerania" - ARP 

Termin i miejsce spotkania:

13 grudnia 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ul. Augustyńskiego 1 

80-819 Gdańsk 

Sala - Polskie Niebo 

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.