Spotkanie informacyjne w Bytowie poświęcone aktualnym konkursom ze szczególnym uwzględnieniem Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Termin i miejsce spotkania:

14 lutego 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Ul. Ks. dr Bolesława Domańskiego 2

77-100 Bytów

Sala konferencyjna

Program szkolenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 9 lutego.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.