Spotkanie informacyjne „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, planowane kierunki na lata 2019-2020” Starogard Gdański

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – podsumowanie realizacji w latach 2014-2018, planowane kierunki na lata 2019-2020”.

Termin i miejsce spotkania:

20 maja 2019 r. 

Starostwo Powiatowe w Starogradzie Gdańskim 

ul. Kościuszki 17, Starograd Gdański 

Program spotkania

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.