Spotkanie informacyjne - realizacja projektów w ramach poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach poddziałania 10.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne)


W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje:

 • na jakie projekty można przeznaczyć dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.1.
 • w jaki sposób będą oceniane projekty
 • jakie wydatki będzie można ponieść w ramach dofinansowania
 • jak wyglądają zasady współpracy w projektach
 • jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko
 • jak przygotować wniosek o dofinansowanie


Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 20 listopada (piątek) w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 10.00-14.00.


Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 17 listopada 2015 roku.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 

PROGRAM SPOTKANIA

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10 

Powitanie

10.10-10.45 

Założenia konkursu dla poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014 – 2020

10.45-11.00 

System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020

11.00-11.20 

Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

11.20-11.40 

Zasady współpracy w projektach w ramach RPO WP 2014-2020

11.40-12.00 

Przerwa kawowa

12.00-12.20 

Pomoc publiczna dla projektów w ramach poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

12.20-12.40 

Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020

12.40-13.00 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów realizowanych z RPO WP 2014 -2020

13.00-13.30

Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

13.30-14.00

Sesja pytańZobacz prezentacje ze szkolenia:
 

 1. Założenia konkursu dla poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020
 2. System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020
 3. Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne
 4. Zasady współpracy w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (partnerstwo)
 5. Pomoc publiczna dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 10.2.1. RPO WP 2014-2020 – Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
 6. Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 - Działanie 10.2.1
 7. Procedura OOŚ w projektach RPO WP 2014 – 2020
 8. Jak złożyć wniosek? (GWA)
 9. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020