Spotkanie informacyjne - realizacja projektów w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje:

 • w jaki sposób będą oceniane projekty
 • jakie wydatki będzie można ponieść w ramach dofinansowania
 • jak wyglądają zasady współpracy w projektach
 • jak przebiega ocena oddziaływania na środowisko
 • jak przygotować wniosek o dofinansowanie


Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 7 marca (poniedziałek) w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 10.00-13.30.


Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 29 lutego 2016 roku.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 

PROGRAM SPOTKANIA

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10 

Powitanie

10.10-10.30 

Założenia naboru dla Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020

10.30-10.45 

Kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne

10.45-11.00 

Zasady współpracy w projektach w ramach RPO WP 2014-2020

11.00-11.20 

Przerwa kawowa

11.20-12.00 

Pomoc publiczna dla projektów w ramach Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - Mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne

12.00-12.20 

Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020

12.20-13.00 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów realizowanych z RPO WP 2014 -2020

13.00-13.20 

Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

13.20-13.40

Sesja pytań

 

Prezentacje ze spotkania:

 1. Założenia dla poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP 2014-2020
 2. Kryteria wyboru projektów w ramach poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne
 3. Zasady współpracy w projektach dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (partnerstwo)
 4. Pomoc publiczna dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 10.1.1. RPO WP 2014-2020 – Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne
 5. Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020 Poddziałanie 10.1.1
 6. Procedura oceny oddziaływania na środowisko w projektach RPO WP 2014 – 2020
 7. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020