Spotkanie informacyjne - realizacja projektów w ramach działania 9.1. Transport miejski

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania 9.1. Transport miejski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

W czasie spotkania omówione zostaną:

•          zasady naborów wniosków do działania 9.1,

•          kryteria oceny złożonych wniosków,

•          informacje, kto może złożyć i jak przygotować wniosek o dofinansowanie w ramach działania 9.1.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 14 marca (poniedziałek) w sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 9.30-13.30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Program:

PROGRAM SPOTKANIA

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10 

Powitanie

10.10-10.45 

Zasady naboru wniosków dla Działania 9.1. Transport miejski w ramach RPO WP 2014-2020 (w tym identyfikacja projektów w mechanizmie ZIT)

10.45-11.00 

Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.1. Transport miejski

11.00-11.20 

Przerwa kawowa

11.20-12.00 

Pomoc publiczna dla projektów w ramach Działania 9.1 Transport miejski

12.00-12.20 

Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020

12.20-13.00 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów realizowanych z RPO WP 2014 -2020

13.00-13.20 

Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

13.20-13.30

Sesja pytań

 

Prezentacje ze spotkania:

  1. Zasady naboru wniosków dla Działania 9.1. Transport miejski w ramach RPO WP 2014-2020
  2. Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 9.1. Transport miejski
  3. Pomoc publiczna dla projektów realizowanych w ramach Działania 9.1. RPO WP 2014-2020 – Transport miejski
  4. Działanie 9.1. Kwalifikowalność wydatków w RPO 2014-2020
  5. Procedura oceny oddziaływania na środowisko w projektach RPO WP 2014 – 2020
  6. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami