Spotkanie informacyjne - realizacja projektów w ramach działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

W czasie spotkania omówione zostaną:

 • założenia konkursu,
 • system oceny projektów,
 • kryteria wyboru projektów,
 • kwalifikowalność wydatków.

 

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 1 kwietnia 2016 r. (piątek) w sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 11:00-14:45.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program:

PROGRAM SPOTKANIA

10.30-11.00

Rejestracja uczestników

11.00-11.10 

Powitanie

11.10-11.30 

Założenia konkursu dla działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w ramach RPO WP 2014-2020

11.30-11.50 

System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020

11.50-12.10 

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

12.10-12.30 

Zasady współpracy w projektach w ramach RPO WP 2014-2020

12.30-13.00 

Pomoc publiczna dla projektów w ramach działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

13.00-13.20 

Przerwa kawowa

13.20-13.40

Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020

13.40-14.10

Procedura oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów realizowanych z RPO WP 2014 -2020

14.10-14.30

Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

14.30-14.45

Sesja pytań

 

Prezentacje ze spotkania:

 1. Założenia konkursu dla działania 4.2
 2. System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020
 3. Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2
 4. Zasady współpracy w projektach w ramach RPO WP 2014-2020
 5. Pomoc publiczna dla projektów w ramach działania 4.2
 6. Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020
 7. Procedura OOŚ w ramach projektów realizowanych z RPO WP 2014-2020
 8. Wniosek o dofinansowanie projektów - film instruktażowy
 9. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020