Spotkanie informacyjne „Promocja projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Departament Programów Regionalnych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poświęconemu działaniom informacyjno-promocyjnym w ramach realizowanych inwestycji. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego br. w sali Polskie Niebo przy ul. Augustyńskiego 1.

Spotkanie dedykowane jest osobom zajmującym się szeroko pojętą promocją w ramach projektów realizowanych z programu regionalnego.

W programie spotkania:

  • Efekty działań informacyjnych i komunikacyjnych w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2019 roku oraz planowane działania w 2020 roku,
  • Kierunki i priorytety działań informacyjnych i promocyjnych oraz katalog działań rekomendowanych do realizacji w ramach RPO na 2020 r.,
  • Prosty język w komunikacji,
  • Trendy w mediach,
  • Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjno-promocyjnych dot. realizacji projektów z RPO WP 2014-2020 (plakaty, tablice itp.),

PROGRAM SPOTKANIA

Miejsce spotkania: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, sala Polskie Niebo.
 


 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail. 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 18 lutego 2020 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja i udział w spotkaniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, adres: Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 400 metrów)

Dostępność

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy:

Uwaga ! Zmiany organizacji ruchu. Brak dostępu do budynku od strony ulicy Okopowej. Dojazd od strony ulicy Rzeźnickiej. W stronę powrotną ulicą Żabi Kruk.

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście:  Podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie

Podjazd dla wózków. 

Toalety dla osób o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności.

Prezentacje ze szkolenia:

Efekty działań informacyjnych i komunikacyjnych w Regionalnym Programie Operacyjnym  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w 2019 roku oraz planowane działania w 2020 roku

Wizualizacja projektów z RPO WP 2014-2020

Prosty język w komunikacji

Trendy w mediach i reklamie

Oznaczanie i promocja projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020