Spotkanie informacyjne PFR sp. z o.o.: „Pożyczka na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej”

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  w związku z ogłoszonym naborem Wniosków o Pożyczkę na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej zaprasza na spotkanie informacyjne w formie online. Spotkanie odbędzie się 05.08.2021 o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

„Pożyczka na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej" przeznaczona jest na wspieranie projektów mających na celu zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w przedszkolach zlokalizowanych na obszarach miejskich województwa pomorskiego.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesyłanie na adres: biuro@pfr.pomorskie.eu do dnia 03.08.2021 r. (zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko uczestnika oraz nazwę podmiotu, który reprezentuje).

Zasady naboru i warunki produktu znajdują się na stronie Pożyczka na Wsparcie Edukacji Przedszkolnej - Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.