Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w dokumentowaniu oddziaływania projektu na środowisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w dokumentowaniu oddziaływania projektu na środowisko w ramach RPO WP 2014-2020 w świetle uchylenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego (sala okrągła)

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Gdańsk, ul. Okopowa 21-27, 

Godziny spotkania: 9:30 - 12:00

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" i zakończenie procesu rejestracji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.Zobacz nagranie ze spotkania:

 Do pobrania:

Program spotkania

Prezentacja ze spotkania