Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywna integracja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/16.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
  • zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)

Prezentacje ze spotkania z dnia 12 maja 2016 roku  

Termin i miejsce spotkania:

12 maja 2016 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

09.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.30

Specyfika konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2

10.30-11.00

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2

11.00-11.20

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

11.20-11.40

Przerwa

11.40-13.30

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)

13.30-14.30

Pytania i odpowiedzi

14.30

Zakończenie spotkania