Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15.
 

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie


Termin i miejsce spotkania:

28 października 2015 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27


Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 26 października 2015 roku. Liczba miejsc ograniczona.

 

Program spotkania:

09.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.30

Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2

10.30-11.30

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 6.1.2

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.40

Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)

12.40-13.30

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

13.30-14.00

Pytania i odpowiedzi

14.00

Zakończenie spotkania

 

Drugie spotkanie o tej samej tematyce odbędzie się 6 listopada 2015 roku.