Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 OP 5 Zatrudnienie RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.05.03.00-IZ.00-22-001/16

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • Specyfika konkursu w ramach Działania 5.3
  • System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3
  • Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie
  • Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA) 

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z Działania 5.3

Termin i miejsce spotkania:

10 maja 2016 roku
Sala Herbowa
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

9.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego 

10.10-10.40

Specyfika konkursu w ramach Działania 5.3

10.40-11.00

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3

11.00- 11.30 Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

11.30-12.00

Przerwa

12.00-14.00

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)

14.00-15.00

Pytania i odpowiedzi

15.00

Zakończenie spotkania