Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w regulaminie konkursu dla Działania 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w ramach RPO WP 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

W czasie spotkania omówione zostaną:

  • zmiany w regulaminie konkursu,
  • kryteria wyboru projektów,
  • pomoc publiczna dla projektów,
  • najczęściej popełniane błędy w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie.

 

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2016 r. (czwartek) w Sali  Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 w godz. 10:30-13:00.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Program:

PROGRAM SPOTKANIA

10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:10 

Powitanie

11:10 - 11:40 

Omówienie zmian w regulaminie konkursu dla działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w ramach RPO WP 2014-2020

11:40 - 12:10 

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

12:10 - 12:30 

Pomoc publiczna dla projektów w ramach działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

12:30 - 12:40 

Najczęściej popełniane błędy w przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie

12:40 - 13:00

Sesja pytań

 

Prezentacje ze spotkania:

  1. Zmiany w regulaminie konkursu działania 4.2
  2. Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2.
  3. Pomoc publiczna dla projektów w działaniu 4.2.
  4. Najczęściej popełniane błędy w przygotowywanych wnioskach o dofinansowanie