Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna OP 3 Edukacja RPO WP 2014-2020 – konkurs zamknięty nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16.

Program spotkania obejmuje następujące zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Działania 3.1
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Termin i miejsce spotkania:

11 lutego 2016 roku
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział".  Liczba miejsc ograniczona.

Program spotkania:

9.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.40

Specyfika konkursu w ramach Działania 3.1

10.40- 11.00

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1

11.00-11.40

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie 

11.40-12.00

Przerwa

12.00-12.10

Wprowadzenie do pracy w GWA

12.10-14.30

Omówienie struktury i zasad wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu (GWA) 

14.30-15.00

Pytania i odpowiedzi

15.00

Zakończenie spotkania

Drugie spotkanie o tej samej tematyce odbędzie się 1 marca 2016 roku.