Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów w ramach działania 11.3. Gospodarka Wodno - Ściekowa

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach działania 11.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ( Gospodarka wodno - ściekowa).

W czasie spotkania będą się Państwo mogli dowiedzieć:

 • na jakie projekty można przeznaczyć dofinansowanie w ramach działania 11.3
 • w jaki sposób będą oceniane projekty
 • jakie wydatki będzie można ponieść w ramach dofinansowania
 • zasady współpracy w ramach partnerstw
 • procedura oceny oddziaływania na środowisko
 • jak przygotować wniosek o dofinansowanie

 

Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 18 grudnia (piątek) w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w godz. 10.00-14.00.

 

Zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 14 grudnia 2015 roku.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 

Program

 

10.00-10.45  Założenia konkursu dla działania 11.3. Gospodarka Wodno - Ściekowa w ramach RPO WP 2014 – 2020
10.45-11.00  System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020
11.00-11.20  Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 11.3 (Gospodarka wodno-ściekowa)
11.20-11.40  Zasady współpracy w projektach 
11.40-12.00  Przerwa
12.00-12.20 Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020
12.20-13.00 Procedura oceny oddziaływania projektu na środowisko
13.00-13.30 

Wniosek o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 wraz z załącznikami

13.30-14.00  Pytania i odpowiedzi

 Prezentacje 

 1. Założenia konkursu dla Działania 11.3 RPO WP 2014-2020 (Gospodarka wodno - ściekowa)
 2. System oceny projektów w ramach RPO WP 2014-2020
 3. Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (Działanie 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa)
 4. Dokumenty potrzebne do złożenia wnisoku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 
 5. Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 11.3 RPO WP 2014-2020 (Gospodarka wodno - ściekowa)
 6. Procedura oddziaływania na środowisko w ramach RPO WP 2014-2020