Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Program spotkania obejmuje następująca zagadnienia:

  • specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2
  • zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

Program spotkania:

09.30-10.00 

Rejestracja

10.00-10.10

Powitanie

Dyrektor Departamentu

Europejskiego Funduszu Społecznego

10.10-10.30

Specyfika i cel konkursu w ramach Poddziałania 5.2.2

10.30-11.30

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 5.2.2

11.30-12.00

Przerwa

12.00-12.40

Zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA)

12.40-13.30

Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie

13.30-14.00

Pytania i odpowiedzi

14.00

Zakończenie spotkania

Termin i miejsce spotkania:

12 października 2015 roku

Sala im. Lecha Bądkowskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27