Spotkanie informacyjne w Gdańsku dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje na opracowanie i aktualizację programów rewitalizacji w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich z obszaru województwa pomorskiego

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym możliwościom ubiegania się o wsparcie na opracowanie programów rewitalizacji w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich w województwie pomorskim.
 

Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 26 listopada (czwartek) w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1) w godzinach 12.00-15.00.
 

Zgłoszenia

Spotkania są dedykowane gminom miejskim oraz miejsko-wiejskim z obszaru województwa pomorskiego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 20.11.2015 r.
 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
PROGRAM SPOTKAŃ

11.30-12.00

Rejestracja uczestników

12.00-12.10

Powitanie

12.10-12.30

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

12.30-12.50

Założenia konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

12.50-13.30

Przerwa kawowa

13.30-13.45

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe

13.45-14.30

Cechy i elementy programów rewitalizacji opracowanych ze środków dotacji

14.30-15.00

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu


 

Zobacz również:

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji