Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach RPO WP 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.


W czasie spotkania omówione zostaną:

  • cele wsparcia,
  • kryteria wyboru projektów,
  • działania związane z centralną koordynacją interwencji EFSI w sektorze zdrowia.


Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w Sali Dębowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1 w Gdańsku, w godz. 11:00-13:00.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział".

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 

Program:

PROGRAM SPOTKANIA

10.30-11.00

Rejestracja uczestników

11.00-11.10 

Powitanie

11.10-11.40 

Omówienie celów wsparcia w ramach Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia oraz Działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne w ramach RPO WP 2014-2020

11.40-12.10 

Kryteria wyboru projektów dla Działania 7.1. Zasoby ochrony zdrowia  

12.10-12.30 

Kryteria wyboru projektów dla działania 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne

12.30-12.40 

Omówienie działań związanych z centralną koordynacją interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020

12.40-13.00 

Sesja pytań

 

Prezentacje ze spotkania:

  1. Cele wsparcia w ramach Działań 7.1. Zasoby ochrony zdrowia i 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne
  2. Kryteria wyboru projektów dla Działań 7.1. Zasoby ochrony zdrowia i 7.2. systemy informatyczne i telemedyczne
  3. Kryteria wyboru projektów dla Działań 7.1 i 7.2. - załącznik do uchwały
  4. Działania związane z centralną koordynacją interwencji EFSI w sektorze zdrowia na lata 2014-2020