Spotkanie informacyjne dla beneficjentów: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

1. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Zasady realizacji projektów – zmiany w projekcie

3. Rozliczanie wydatków w projektach – wniosek o płatność

4. Monitorowanie uczestników

5. Monitorowanie uczestników w zakresie Osi 5 i 6

6. Zamówienia w projektach 

7. Prawidłowy opis dokumentów 

8. Harmonogram naboru wniosków EFS 

 

BRAK MIEJSC ! 

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 informujemy, że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje ww. spotkanie w dodatkowym terminie 23 marca 2018 r.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisów.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów pt." Jak sprawnie realizować i rozliczać projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Prezentacje ze spotkania informacyjnego 

Termin i miejsce spotkania:

23 lutego 2018 r. 

Sala im. Lecha Bądkowskiego 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 

Program spotkania

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym email.  Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 21 lutego.

 
Rejestracja i udział w szkoleniu są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Dojazd

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adres: Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Najbliższy przystanek SKM: Stacja Gdańsk Śródmieście (około 300 metrów)

Najbliższe przystanki: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI (około 50 metrów); PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE (około 150 metrów).     

Dojazd do przystanku liniami: URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI liniami: 123,131 PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE liniami: 106,111

Uwaga: dostęp do przystanków URZĄD WOJEWÓDZKI/MARSZAŁKOWSKI oraz PRZYSTANEK MUZEUM NARODOWE przy pomocy przejść dla pieszych w poziomie.

Linie autobusowe obsługiwane są pojazdami niskopodłogowymi i wysokopodłogowymi.

Dostępność:

Dojście do budynku: Przy wejściu nawierzchnia z kostki brukowej.

Transport samochodowy: Parking publiczny bezpłatny, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostęp do bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających samochodami jest mocno ograniczony.

Wejście: Schody oraz podjazd dla wózków.

Dostępność sali w której odbywa się spotkanie.

Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Nagłośnie oraz duży ekran ścienny. 

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami