Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym poświęconym ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku oraz możliwościom wykorzystania zmian przepisów prawa w procesie przygotowania i realizacji rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad zmianami przepisów prawa wprowadzonymi ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1777/1) oraz kierunkami zmian w planowaniu rozwoju miast w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Krajowej Polityki Miejskiej (http://www.mr.gov.pl/media/12632/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf) z 20 października 2015 roku.

Miejsce i termin spotkania

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia (czwartek) w Sali Superior Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1, naprzeciwko głównego budynku Filharmonii w zabytkowej szkole) w godzinach 10.30-14.00. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 10.00.

Zgłoszenia

UWAGA. Rejestracja na spotkanie zakończyła się.

Spotkania są adresowane w szczególności do gmin realizujących zadania własne z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów oraz planowania przestrzennego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział" do dnia 22 stycznia 2015 roku. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Prezentacje ze spotkania

1. Ustawa o rewitalizacji wybrane aspekty

2. Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

PROGRAM SPOTKANIA

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników

10.30 – 11.00

Wystąpienie przedstawiciela Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz wsparcia procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast

11.00 – 12.00

Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Rozwoju Miast Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Rozwoju

Kształtowanie polityki rewitalizacyjnej na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji oraz stosowanie przepisów przejściowych ustawy o rewitalizacji

Sesja pytań

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.30

Wystąpienie przedstawiciela Wydziału Rozwoju Miast Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Rozwoju

Omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzonych ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku

Sesja pytań

13.30 – 14.00

Podsumowanie spotkania

 

Zobacz również:

Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast