SPEKTRUM, czyli wachlarz możliwości dla pomorskich firm

 

W poniedziałek 2 marca br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych."

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w sali „Niebo Polskie" w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP. Firmy w ramach systemu SPEKTRUM będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na usługi doradcze. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł, z czego ponad 16 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

 

Koncepcję systemu SPEKTRUM przygotowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie ARP w zakresie wspierania podmiotów gospodarczych z sektora MŚP. Przewiduje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi większa profesjonalizacja pomorskich przedsiębiorstw. To z kolei przełoży się na zwiększenie dochodowości w sektorze MŚP, co w efekcie wpłynie na zwiększenie zatrudnienia, prace badawczo-rozwojowe czy powstanie nowych inwestycji. Zakłada się również ożywienie branż skupionych w obszarze tzw. inteligentnych specjalizacji Pomorza.

System został opracowany w taki sposób, aby stanowił kompleksową odpowiedź na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw z województwa pomorskiego – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego. – Niektórzy przedsiębiorcy mają precyzyjnie zdefiniowane potrzeby doradcze i aktywnie poszukują rozwiązań. Z kolei inni nie potrafią samodzielnie ich określić, a zatem wymagają wsparcia doświadczonych doradców. Kluczową rolę w systemie będzie pełniła opieka doświadczonych konsultantów, zaangażowanych specjalnie w tym celu.

Powodem, dla którego jest tworzony system SPEKTRUM, było zdiagnozowanie przez ARP kilku istotnych problemów, z którymi borykają się MŚP. To m.in. hamująca rozwój luka kompetencyjna, polegająca na ograniczonym dostępie do kadry wspierającej rozwojową działalność przedsiębiorstwa, a także ograniczony budżet na korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych.

W ramach SPEKTRUM przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać 50% dofinansowania na doradztwo np. w zakresie polityki cenowej, płynności finansowej, segmentacji i pozyskania nowych klientów, wejścia na rynki zagraniczne, logistyki czy określenia modelu biznesowego. Będzie także możliwe skorzystanie z całego wachlarza specjalistycznego doradztwa organizacyjnego (m.in. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi), marketingowego, technologicznego, inwestycyjnego i środowiskowego.

W ramach SPEKTRUM powstanie obszerna internetowa baza usług doradczych. Przedsiębiorstwa zamierzające skorzystać ze wsparcia będą mogły wyszukać w niej potrzebne doradztwo. Znajdą się w bazie tylko zweryfikowane oraz aktywne podmioty, akredytowane przez ARP.

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

 

System ma także przyczynić się do zwiększenia zaufania przedsiębiorstw do instytucji otoczenia biznesu, przede wszystkim ma zachęcić do korzystania z całego spektrum szytych na miarę usług doradczych – dodaje Łukasz Żelewski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza. Jeśli firma nie znajdzie w bazie SPEKTRUM interesującej usługi doradczej, będzie mogła liczyć na to, że ARP znajdzie na rynku podmiot świadczący taką usługę i umieści go w bazie.

System powinien dostarczyć sektorowi MŚP impulsu do rozwoju. W ocenie ARP to proces ważny dla mniejszych miast, znajdujących się poza obszarem oddziaływania trójmiejskiej metropolii, ponieważ może przyczynić się do wzrostu lokalnych przedsiębiorstw i przytrzymania młodych, świetnie wykształconych mieszkańców.