Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na badanie trackingowe

Informujemy, że w ramach zapytania ofertowego z dnia 09.11.2018 r. dotyczącego przeprowadzenia badania trackingowego, które ma pomóc w ocenie, czy działania informacyjne i promocyjne poświęcone marce Funduszy Europejskich oddziałują na znajomość i poziom wiedzy w społeczeństwie na przykładzie województwa pomorskiego, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, dokonano wyboru oferty konsorcjum firm:


1. Pełnomocnik i Lider Konsorcjum:
Biostat Katarzyna Tkocz-Wolny
40-060 Katowice, ul. Fliegera 18/24
NIP: 642-157-50-43
2. Partner Konsorcjum:
Grupa BST Sp. z o.o.
40-747 Katowice, ul. Mieczyków 12
NIP: 954-275-23-56