Rozbudowa Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku

Tytuł projektu:

Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku


Beneficjent:

Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Gdańsk


Całkowita wartość:

89 535 509,78 zł


Dofinansowanie UE:

47 474 202,39 zł


Opis projektu:

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie Szpital św. Wojciecha w Gdańsku o budynek trzykondygnacyjny wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami i niezbędnymi przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu. Komunikację funkcjonalną, z istniejącymi budynkami Szpitala, zapewnia trzykondygnacyjny łącznik, oraz nadbudowa istniejącego łącznika na kondygnacji 1 piętra.

Zakres inwestycji obejmował również modernizację trafostacji, tlenowni i kotłowni, szatnie i pomieszczenia techniczne, pomieszczenie przyłącza wody wyposażone w generator chloru, centralny magazyn na odpady medyczne i odpady bytowe (segregowane), dwa oddziały szpitalne – Oddział Urologiczny 29 łóżek i Oddział Urazowo-Ortopedyczny 39 łóżek wraz salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym (w tym zakupem RTG z ramieniem C, tor wizyjny laparoskopowy. W pełni wyposażony blok operacyjny - 8 sal operacyjnych, w tym sala hybrydowa oraz 6 stanowiskowa sala wybudzeniowa.

Wyposażenie medyczne i niemedyczne bloku operacyjnego i sal wybudzeń, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału urologii - w tym m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, tor wizyjny laparoskopowy, lampy zabiegowe i operacyjne, aparaty USG, aparaty RTG ramie C, respiratory, pompy infuzyjne, defibrylatory, angiograf sufitowy, diatermie, cieplarki, aparat do krążenia pozaustrojowego, stoły operacyjne mobilne, materace grzewcze, urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO).

Zakres inwestycji obejmował przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego
o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz miejsca parkingowe. W ramach inwestycji powstało łącznie 75 miejsc parkingowych - wszystkie miejsca parkingowe służą do obsługi pacjentów
i są bezpłatne.

Inwestycja obejmuje również wydatki w ramach instrumentu elastyczności w zakresie szkoleń
i podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego dla 55 osób.

W zakresie Inwestycji pojawiły się również realizowane przez Zarząd Województwa Pomorskiego działania finansowane ze środków RPO WP 2014-2020, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa na terenie województwa pomorskiego. W zakresie działań jest zakup 15 tys. testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych.