Rewitalizacja Dolnego Miasta. Przy ul. Królikarnia powstała nowa przestrzeń dla mieszkańców

Ul. Królikarnia 13 - w tym miejscu funkcjonować będzie Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. Obiekt został przebudowany i dostosowany do nowych funkcji w ramach miejskiego projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem.

 

przekazanie symboliczne klucza do lokalu

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu odbyło się w piątek, 3 grudnia. Wzięła w nim udział m.in. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, przedstawiciele miasta oraz Jan Szymański - dyrektor Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a także przedstawiciele "Mrowiska", którzy będą gospodarzami tego miejsca.

 

Bezpieczna, nowoczesna przestrzeń

 

- Nie będę mówił o uwarunkowaniach technicznych, bo w rewitalizacji ważny jest człowiek. Chciałbym więc przede wszystkim podziękować i powiedzieć o tych ludziach, którzy to przygotowywali, byli najbardziej zaangażowani w ten projekt - mówił podczas uroczystości Piotr Grzelak. - Pamiętajmy też, że Unia Europejska wsparła tę inwestycję. Nie jest to fikcyjna wspólnota. Otrzymujemy od niej wsparcie finansowe, lecz wydaje mi się, że kluczowe jest to w jaki sposób UE buduje rewitalizacje. A ta na pierwszym miejscu stawia właśnie człowieka. Życzę gospodarzom tego budynku, aby właśnie w ten sposób tę filozofię realizowali - dodał.


Budynek wyposażony został w windę i jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku przygotowane zostały sale głównie z myślą o uczestnikach Placówki Wsparcia Dziennego. Są to między innymi: pracownia muzyczna, pracownia plastyczna, sala nauki, sala relaksu, kuchnia, jadalnia oraz duża sala wielozadaniowa wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz lustra do prowadzenia zajęć ruchowych. Każde pomieszczenie zostało odpowiednio wyposażone, dzięki czemu mieszkańcy w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni będą mogli spędzać czas wolny realizując swoje pasje.

 

W kolejnym etapie prac przy ul. Królikarnia 13 zaplanowano zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się u zbiegu ul. Królikarnia oraz Reduta Dzik. Obecnie, na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadzane są tam prace archeologiczne.
 
Przy ul. Królikarnia 13 powstała m.in. pracownia muzyczna i pracownia plastyczna, sala nauki, sala relaksu, kuchnia, jadalnia oraz sala wielozadaniowa wyposażona w sprzęt multimedialny oraz lustra do prowadzenia zajęć ruchowych


 
Działania społeczne

 

Nowy budynek to nie tylko wzmocnienie aktualnych działań stowarzyszenia, ale również zwiększenie nowych możliwości i dostępności oferty dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

- To, że się tu spotkaliśmy - w gronie osób działających w obszarze społecznym, psychologicznym czy kultury, to najlepsza prognoza na sukces tego miejsca. "Mrowisko", które jest niesamowicie doświadczone w pracy z młodzieżą, rozumie jej sytuację i buduje relacje, realizuje swoje zadania, będzie w stanie dalej popychać podopiecznych do działania. To młodzież będzie tu gospodarzem, przy wsparciu oczywiście osób dorosłych. Cieszę się, że wspólnie rozpalamy to ognisko duchowe - powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydenta.

 

Na piętrze budynku znajdują się dwa gabinety terapeutyczne, w których odbywać się będą rozmowy indywidualne, zapewnione będzie wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień oraz poradnictwo rodzinne. Dbając o komfort i spokój osób korzystających z takiej formy wsparcia, gabinety zostały zaprojektowane z dala od pomieszczeń wykorzystywanych do zajęć grupowych. Dodatkowo przestrzeń na piętrze wykorzystana będzie do funkcjonowania biura organizacji oraz jako miejsce spotkań programowych, spotkań z partnerami i innymi podmiotami podejmującymi współpracę na rzecz społeczności lokalnej. Wartość prac wyniosła 2,5 mln zł.

 

 
Działania rewitalizacyjne w dzielnicy

 

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia przewiduje, poza remontem budynku Królikarnia 13, kilka dodatkowych zadań inwestycyjnych:

  • przebudowę ul. Przyokopowej, Wierzbowej i Polnej, która zakończy się w I kwartale 2022r. Wartość robót budowlanych wynosi 4,3 mln zł
  • zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. Wartość prac została wyceniona na 12,1 mln zł, a termin wykonania przewiduje się na kwiecień 2023 r.
  • zagospodarowanie Placu Wałowego wraz z przebudową ulic. Trwa sporządzanie dokumentacji technicznej
  • przebudowę ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik. Trwa przygotowywanie przetargu na roboty budowlane
  • remont budynków komunalnych realizowany przez Gdańskie Nieruchomości

 

Projekt Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

Autorem tekstu jest Tomasz Galikowski z Biura Rozwoju Gdańska

 

źródło: gdansk.pl